Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Asean những vấn đề và xu hướng / Phạm Nguyên Long chủ biên
Hàn Nội : Khoa học xã hội, 1997
450 tr ; 21 cm
Phạm, Nguyên Long
Trình bày các vấn đề hợp tác kinh tế trong nội bộ ASEAN. Hợp tác giữa ASEAN với các khu vực mậu dịch tự do như: NAFTA, EU và APEC, an ninh khu vực, văn hoá, môi trường, tôn giáo, dân tộc và phụ nữ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bác Hồ trong trái tim các nhà ngoại giao
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
288 tr ; 19 cm

Bác Hồ trong trái tim các nhà ngoại giao gồm các bài viết của các đồng chí đã từng được tiếp xúc với Bác Hồ và nghiên cứu tư tưởng của Bác trên lĩnh vực ngoại giao
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hiệp định Giơnevơ - 50 năm nhìn lại : Sách tham khảo / PGS.TS Vũ Dương Huân (Chủ biên.), Th.S Trần Chí Thành, Th.S Dương Minh Ngọc
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
363 tr. ; 21 cm

Tìm hiểu về hiệp đing Giơnevơ và những nhìn nhận ngày nay về hiệp định này: ký kết và đấu tranh thi hành hiệp định Giơnevơ, ý nghĩa lịch sử của hiệp định Giơnevơ, cùng một số bài học kinh nghiệm
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lễ tân ngoại giao thực hành / Võ Anh Tuấn
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
275 tr. ; 21 cm
Võ, Anh Tuấn
Quá trình hình thành và phát triển lễ tân ngoại giao. Những nguyên tắc của lễ tân ngoại giao. Cơ quan đại diện nước ngoài và chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao. Nghi lễ đón tiếp một đoàn khách nước ngoài, đàm phán quốc tế, văn kiện ngoại giao, chiêu đãi ngoại giao và cách ứng xử trong giao tiếp đàm phán quốc tế
Đầu mục:2
5
Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại : Sách tham khảo / Lưu Thuý Hồng
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
239 tr. ; 21 cm
Lưu, Thuý Hồng
Khái quát về hệ thống quan hệ quốc tế và ngoại giao đa phương; ngoại giao đa phương đương đại trên các lĩnh vực và thực tiển của Việt Nam; ngoại giao đa phương trong thập niên tới và một số kiến nghị cho Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3