Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
An everyone culture : Becoming a deliberately developmental organization
Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016
306 tr. ; 25 cm


Đầu mục:2
2
A sense of urgency / John P. Kotter
Boston : Harvard Business Press, 2008
xii, 196 p. : ill ; 22 cm
Kotter, John P.

Đầu mục:2
3
4
Cạnh tranh cho tương lai : Thông tin chuyên đề / Thái Quang Sa Biên soạn
Hà Nội : Trung tâm TTKHKT Hóa chất, 1999
303tr. ; 21cm
Thái, Quang Sa

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chính quyền cấp xã và việc tổ chức, điều hành hoạt động ủy ban nhân dân cấp xã / ThS. Dương Bạch Long
H. : Chính trị quốc gia, 2011
227tr. ; 19cm
Dương, Bạch Long
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và các kĩ năng lãnh đạo, quản lí, điều hành của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17