Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
11 dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT. : Tổng hợp các dạng bài tập ngữ pháp căn bản nhất. / B.s.: The Windy, Bùi Quỳnh Như ; H.đ.: Nhung Đỗ
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
346tr. : hình vẽ ; 21cm
Bùi, Quỳnh Như
Gồm những bài tập tiếng Anh nhằm rèn luyện ngữ pháp về chia động từ, câu trực tiếp gián tiếp, câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ,...
Đầu mục:2
2
250 bài ôn luyện ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh : Để làm tốt bài thi trắc nghiệm trình độ nâng cao / Lê Quang Dũng
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2006
419 tr. ; 21 cm
Lê, Quang Dũng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
301 câu đàm thoại Tiếng Hoa / Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm, Trần Đức Thính
Hà Nội : Đại Học Quốc Gia, 2003
415 tr. ; 21 cm
Trần Thị Thanh Liêm
Khái lược về ngữ âm và chữ viết của tiếng Trung Quốc. Các chữ viết tập theo bộ thủ, Các bài tập và đáp án cùng 301 câu đàm thoại
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
301 câu đàm thoại tiếng Hoa / Trần Thị Thanh Liêm chủ biên, Trần Đức Thính, Trương Ngọc Quỳnh, Châu Vĩnh Linh
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008.
411 tr ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A Practical English Grammar : Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao / AJ Thomson ; A.V. Martinet ; Hồng Đức dịch
Hà Nội : Lao động, 2009
409 tr. ; 21 cm
Thomson, A.J

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 24