Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bác Hồ cầu hiền tài / Nhiều tác giả
H. : Thông tấn, 2006
181 tr. ; 21 cm.
Nhiều tác giả
Tuyển chọn những bài viết ghi lại những câu chuyện cảm động kể về Bác Hồ trọng dụng các nhân sỹ, trí thức nổi tiếng thời kỳ đầu Cách mạng Tháng 8 và hồi ức, ấn tượng của các vị đó về Bác Hồ. Một số bài báo, thư từ của Bác về việc cầu hiền tài
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bác Hồ với các tướng lĩnh / Kim Dung, Chí Thắng, Hải Anh tuyển chọn và biên soạn
Hà Nội : Thanh niên, 2000
189 tr. ; 19 cm
Kim, Dung

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh/Phùng Hữu Phú / PGS. Phùng Hữu Phú, GS. Vũ Dương Ninh, PGS. Lê Mậu Hãn, PTS. Phạm Xanh.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995
203 tr ; 19 cm

Khẳng định vấn đề đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một chiến lược thực sự, có nội dung cụ thể, rộng lớn chứ không chỉ là vấn đề sách lược và Người đã vận dụng nó rất đúng đắn, hiệu quả để tổ chức cả một dân tộc chiến đấu dành độc lập tự do, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chiến sĩ quốc tế Hồ Chí Minh : Hoạt động thực tiễn và lý luận cách mạng / Phan Ngọc Liên
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010
396 tr. ; 21 cm
Phan, Ngọc Liên
Giới thiệu về Hồ Chí Minh - chiến sĩ cách mạng quốc tế; Những hoạt động quốc tế của Bác và tư tưởng của người về những vấn đề quốc tế
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12