Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Asean những vấn đề và xu hướng / Phạm Nguyên Long chủ biên
Hàn Nội : Khoa học xã hội, 1997
450 tr ; 21 cm
Phạm, Nguyên Long
Trình bày các vấn đề hợp tác kinh tế trong nội bộ ASEAN. Hợp tác giữa ASEAN với các khu vực mậu dịch tự do như: NAFTA, EU và APEC, an ninh khu vực, văn hoá, môi trường, tôn giáo, dân tộc và phụ nữ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
100 bí quyết kinh điển trong kinh doanh của Đại học Harvard / Nguyễn Hồng Lân
H. : Thanh niên, 2004
296tr. ; 19cm.
Nguyễn, Hồng Lân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
101 Bài tập kinh tế vĩ mô / Vũ Kim Dũng
H. : Thế giới, 2006
176tr. ; 24 cm
Vũ, Kim Dũng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Africa's business revolution: How to succeed in the world's next big growth market / Acha Leke
Boston : Harvard Business Review Press, 2018
222 p. ; 25 cm
Leke, Acha

Đầu mục:1
5
Ai sở hữu kinh tế tri thức? / : Tiếng nói bè bạn : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Thanh, Peter Drahos, John Braithwaite..
Chính trị Quốc gia, 2005
187tr. ; 21cm

Giới thiệu quá trình chủ nghĩa tư bản sở hữu kinh tế tri thức và đang sử dụng tri thức đó để làm giàu, để bóc lột các nước nghèo, để thực hiện mưu đồ bá quyền thế giới và đề ra phương hướng đoàn kết đấu tranh của các nước đang phát triển vì một trật tự thế giới công bằng hơn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 76