Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
An ninh môi trường / PGS.TS Nguyễn Đức Khiển, TS Nguyễn Kim Hoàng
H. : Thông tin và truyền thông, 2013
283tr. ; 21cm
Nguyễn, Đức Khiển

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
An toàn sinh học / PGS.TS. Lê Gia Hy, PGS.TS. Khuất Hữu Thanh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
214 tr ; 24 cm
Lê, Gia Hy
Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chủ yếu của an toàn sinh học như An toàn sinh học vi sinh vật, an toàn sinh học phòng thí nghiệm, an toàn sinh học các sinh vật biến đổi gen...có thể sử dụng làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh...các ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Nông nghiệp, Thực phẩm của các trường đại học, cao đẳng...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng môn học công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống Trần Xuân Ngạch
Đà Nẵng : NXB Đại Học Đà Nẵng, 2007
32 Tr. ; 21 Cm
Trần, Xuân Ngạch

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? : Công nghệ sinh học / Dương Quốc Anh
Hà Nội : Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 1999
279 tr. ; 21cm
Dương, Quốc Anh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các đơn pha chế và tổng hợp hóa chất dùng trong sinh hoạt / Hoàng Trọng Yêm chủ biên, Từ Văn Mặc, Hồ Công Xinh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
216 tr. ; 19 cm
Hoàng, Trọng Yêm
Hướng dẫn kỹ thuật tự sản xuất, pha chế đơn giản những sản phẩm hoá học thiết thực trong đời sống hàng ngày như: keo dán, chất thơm, in ảnh lên sứ, nhuộm màu... và tổng hợp các hoá chất thông dụng, các hợp chất cao phân tử
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20