Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam / Bộ Tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001
591 tr. ; 20,5 cm
Bộ Tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Tài liệu cung cấp các thông tin về Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bình luận Luật thi hành án hình sự năm 2010 / Nguyễn Ngọc Anh, Công Phương Vũ, Nguyễn Thị Thu Hương
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2012
487 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Ngọc Anh

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006
264 tr. ; 19 cm

Giới thiệu điều khoản cơ bản của Luật hình sự, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2000
265 tr. ; 19 cm

Giới thiệu điều khoản cơ bản của Luật hình sự, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt..
Đầu mục:1
5
Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội : Lao động, 2016
437 tr. ; 19 cm

Giới thiệu điều khoản cơ bản của Luật hình sự, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12