Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Cha mẹ" hai tiếng yêu thương : Tủ sách đạo đức: Chuyện đặc sắc về lòng biết ơn cha mẹ / Lan Anh ( Biên soạn)
H. : Dân trí, 2014
197tr. ; 21cm
Lan Anh
Mỗi câu chuyện như là một lừi nói "biết ơn" mà những người con dành co cha mẹ. Nó không chỉ chứa đựng tình cảm mà còn thể hiện đạo lý cơ bản nhất của con người
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại Viện Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục Chuyên ngành Quản lý giáo dục / Phạm Thị Lê Huyền, GVHD:TS. Trần Anh Tuấn
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2010
101tr. ; A4
Phạm, Thị Lê Huyền Trường Đại học Giáo dục

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Biện pháp quản lý quá trình đào tạo đối với hệ đại học chính quy tại Viện Đại học Mở Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục Chuyên ngành Quản lý giáo dục / Phạm Thị Minh Hồng, GVHD:TS. Phạm Viết Nhụ
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
120tr. ; A4
Phạm, Thị Minh Hồng Học viện Quản lý giáo dục

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường phổ thông / Nguyễn Thị Hồi, Phạm Quang Tiến
Đại học Sư phạm, 2013
239 tr ; 24 cm

Trình bày những khái niệm pháp lý cơ bản, đặc điểm, bản chất, mối quan hệ, hình thức của pháp luật. Giới thiệu hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. Vai trò của pháp luật đối với giáo dục và vấn đề giáo dục pháp luật trong trường phổ thông
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22