Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 Bài tập kinh tế vĩ mô / Vũ Kim Dũng
H. : Thế giới, 2006
176tr. ; 24 cm
Vũ, Kim Dũng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Bài giảng Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh / Nguyễn Tiến Dũng
H. : Bách Khoa, 2010
108tr. : hình vẽ ; 27cm
Nguyễn, Tiến Dũng
Giới thiệu các bài giảng về đọc hiểu và biên dịch tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh theo các chủ đề như kinh tế học, quản trị học, kế toán, tài chính, marketing, nhân lực và sản xuất
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập kế toán doanh nghiệp / ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
143tr. ; 24 cm
Nguyễn, Thị Thu Hương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Bài tập kinh tế học vi mô : Dành cho sinh viên khối quản trị kinh doanh / TS. Nguyễn Đại Thắng
H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
168 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Đại Thắng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập quản trị sản xuất và tác nghiệp / ThS. Nguyễn Đình Trung.
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2009.
223 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Đình Trung.
Giới thiệu một số đề bài và cách giải, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, tình huống về năng suất; dự báo; hoạch định công suất, tổ hợp, nhu cầu nguyên vật liệu; định vị doanh nghiệp, bố trí sản xuất; điều độ sản xuất, quản trị dự án sản xuất, hàng dự trữ, chất lượng và bảo trì công nghiệp
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 40