Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
An inh trong thông tin di động / Phạm Văn Nam; GVHD: TS. Nguyễn Vũ Nam
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2014
A4
Phạm, Văn Nam

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt / PGS.PTS Phạm Lê Dần, GS.TS Đặng Quốc Phú.
Quảng Ninh : Giáo dục, 1999
248 tr ; 21 cm
Phạm, Lê Dần
Tài liệu cung cấp các bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử / Hồ Văn Sung. Tập 1, Mạch điện cơ bản . Tính toán và mô phỏng với Matlab
Hà Nội : Giáo dục, 2010
279 tr. ; 24 cm
Hồ, Văn Sung
Các đại lượng điện cơ bản và chức năng cơ sở; Biểu diễn phức dòng điệnvà mạch điện xoay chiều
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử / Hồ Văn Sung. Tập 2, Mạch điện chức năng tính toán và mô phỏng với Matlab
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
267 tr. ; 24 cm
Hồ, Văn Sung
Các tín hiệu cơ sở;Biến đổi laplace; Phân tích và tổng hợp mạch điện dùng biến đổi laplace; Các mạch liên kết cảm ứng
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập kỹ thuật điện tử / TS. Đỗ Xuân Thụ, TS. Nguyễn Viết Nguyên
Hà Nội : Giáo dục, 2006
187 tr ; 21 cm
Đỗ, Xuân Thụ
Tóm tắt các vấn đề cơ bản của lí thuyết và khoảng 70 bài tập có liên quan tới kĩ thuật tương tự (kĩ thuật analog), khoảng 50 bài tập có liên quan tới kĩ thuật xung-số (kĩ thuật digital)
Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25