Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
An toàn thông tin mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu / Thái Hồng Nhị
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
193 tr. ; 30 cm
Thái, Hồng Nhị
rình bày những nguyên lý cơ bản và phương pháp thực hiện bảo vệ an toàn thông tin, quản lí khoá mã trong mật mã đối xứng, thuật toán DES, mật mã khối, mật mã hoá khoá công khai, chữ kí số, Internet, bảo vệ thông tin dữ liệu
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng kỹ năng thuyết trình / B.s.: Dương Thị Liễu (ch.b.)
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
311 tr. ; 21 cm.
Dương, Thị Liễu
Cung cấp những kiến thức tổng quát về thuyết trình, gồm: đặc điểm, các hình thức, phương pháp thuyết trình, các kỹ năng cần thiết để thực hiện các buổi thuyết trình thành công.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh Đại học kinh tế quốc dân / Nguyễn Cao Văn chủ biên, Trần Thái Ninh
Hà Nội : Thống kê, 1999
279 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Cao Văn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập kĩ thuật điện / Trương Tri Ngộ chủ biên, Đỗ Xuân Tùng, Hà Đặng Cao Phong
Hà Nội : Xây dựng, 1998
162 tr. ; 27 cm.
Trương, Tri Ngộ
Giới thiệu các bài tập về các phần khác nhau của kĩ thuật như: Tính toán các loại mạch điện, các loại máy điện; Thiết kế tính toán các mạng điện sinh hoạt và chiếu sáng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc : Theo giáo trình kinh tế học vi mô dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối Kinh tế / Phạm Văn Minh (ch.b.), Hồ Đình Bảo, Đàm Thái Sơn
Hà Nội : Giáo Dục, 2009
155 tr. ; 24 cm.
Phạm, Văn Minh
Tổng quan về kinh tế học vi mô cụ thể gồm: chi phí cơ hội, cung cầu, co giãn, lợi nhuận, cạnh tranh, độc quyền... Thị trường yếu tố sản xuất. Hạn chế của kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của nhà nước
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 202