Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
1000 bài toán thuỷ khí động lực : 1000 problems of aero - hydrodynamics. / GS.Nguyễn Hữu Chí. Tập 1, 555 bài toán thủy động lực=555 problems of hydrodynamics.
Hà Nội : Giáo dục, 1998
272 tr ; 27 cm.
Nguyễn, Hữu Chí
Tài liệu cung cấp các thông tin về 1000 bài toán thủy khí động lực
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
101 Bài tập kinh tế vĩ mô / Vũ Kim Dũng
H. : Thế giới, 2006
176tr. ; 24 cm
Vũ, Kim Dũng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
101 bài tập kinh tế vĩ mô chọn lọc / Ts. Vũ Kim Dũng, Ts. Cao Thùy Xiêm, Ts. Phạm Văn Minh.
Hà Nội. : Văn hóa -Thông tin, 2006.
179 tr. ; : 21 cm.
Vũ, Kim Dũng.
Giới thiệu tóm tắt lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập về kinh tế học vĩ mô, đo lường các biến số kinh tế vĩ mô, thất nghiệp, tổng cung cầu, tiền tệ, lạm phát và kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
11 dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT. : Tổng hợp các dạng bài tập ngữ pháp căn bản nhất. / B.s.: The Windy, Bùi Quỳnh Như ; H.đ.: Nhung Đỗ
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
346tr. : hình vẽ ; 21cm
Bùi, Quỳnh Như
Gồm những bài tập tiếng Anh nhằm rèn luyện ngữ pháp về chia động từ, câu trực tiếp gián tiếp, câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ,...
Đầu mục:2
5
250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển
Hà Nội : Giáo dục, 2006
215 tr. ; 24 cm.
Nguyễn, Thanh Trà
Trình bày lí thuyết và các bài giải về linh kiện điện tử như điốt chỉnh lưu, điốt ổn áp, điốt điều khiển, transistor lưỡng cực, J-FET và MOS-FET, mạch khuyếch đại tín hiệu nhỏ, tín hiệu lớn, mạch khuyếch đại thuật toán, mạch dao động, mạch chuyển đổi AD/DA
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 40