Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập Luật hình sự và tố tụng hình sự. 1
Hà Nội : Tư Pháp, 2009
327 tr ; 13*19 cm
TS.Đỗ Đức Hồng Hà
Các tình huống liên quan đến Luật hình sự, tố tụng hình sự , gợi ý trả lời và tài liệu tham khảo
Đầu mục:1
2
Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của bộ luật dân sự / Bộ Tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Hà Nội : Nxb. Chính trị Quốc gia, 1997
391 tr. ; 22 cm.

Tài liệu cung cấp các thông tin về Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của bộ luật dân sự
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội / TS.Nguyễn Hiền Phương
Hà Nội : Tư Pháp, 2016
330 tr ; 24 cm
TS.Nguyễn Hiền Phương
Để góp phần giúp độc giả,đặc là người lao động, người sử dụng lao động,cán bộ công đoàn,cán bộ,công chức ,viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước có liên quan hiểu rõ hơn,sâu sắc hơn quy định của Luật bảo hiểm xã hội trong việc vận dụng vào công việc,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Đầu mục:3
4
Bình Luận Khoa Học Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 / PGS.TS.Vũ Thư
Hà Nội : Hồng Đức, 2016
399 tr ; 28 cm
PGS.TS.Vũ Thư-ThS.Lê Thương Huyền

Đầu mục:1
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 53