Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
How to prepare for the Toeic : Chương trình luyện thi Toeic test for english for international communication. / Dr. Lin Lougheed; Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh ( Thực hiện)
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005.
718 tr ; 20,5 cm.
Lin Lougheed, Dr.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
How to prepare for the Toeic bridge test : Test of English for international communication / Dr. Lin Lougheed; Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh ( Thực hiện)
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009
377 tr. ; 26 cm
Lin Lougheed, Dr.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Writing for IELTS 6.0-7.5 : With answer key / Stephanie Dimond-Bayir
London : Macmillan, 2014
107 tr. : bảng,biểu ; 25 cm,
Stephanie Dimond-Bayir
Are you taking or re-taking your IELTS exam and hoping to gain a high score? Would you like to improve your academic writing skills? If so, this book is designed to help you. Improve your Skills: Writing for IELTS 6.0-7.5 can be used for self-study or in the classroom with a teacher as part of a course. It can be used alongside other books or studied on its own. -- goodreads.com
Đầu mục:1
4
"At, in, on" as English prepositions of time in contrast with Vietnamese equivalents / Bùi Thị Mai Phương, GVHD: Lê Văn Thanh
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2005
46tr. ; A4
Bùi, Thị Mai Phương

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
10 phút tự học tiếng Anh mỗi ngày : Phương pháp tự học hoàn toàn mới.. / Nguyễn Thu Huyền chủ biên; Mỹ Hương, Ngọc Mai hiệu đính
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
317tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm
Nguyễn, Thu Huyền

Đầu mục:2
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 366