Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
10.000 địa chỉ và hướng dẫn cách sử dụng Internet / Công Sơn
Hà Nội : Thống kê, 2004
526 tr. ; 24 cm
Công, Sơn
Hướng dẫn sử dụng nhanh Internet; Các địa chỉ e-mail và website cần thiết trong nước; Các địa chỉ e-mail và website nước ngoài.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
100 kỹ thuật và thủ thuật cơ bản nhất Adobe InDesign CS2 / Nguyễn Nam Thuận
TP.Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2007
436 tr.; : 24 cm
Nguyễn, Nam Thuận
Môt trăm kỹ thuật và thủ thuật cơ bản nhất InDesign CS2 tập chung chủ yếu vào nhưng tính năng Indesign CS2 thường dùng nhất trong lĩnh vực dàn trang và thiết kế đồ hoạ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
100 kỹ thuật xâm nhập Microsoft Windows Vista / KS. Đức Tùng biên soạn
Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2008
278 tr. ; 24 cm
Đức Tùng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google / KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2006
404tr. ; 24 cm
Nguyễn, Ngọc Tuấn
Web; Web cao cấp; Hình ảnh; Tin tức và các nhóm; Các chương trình mở rộng; Gmail; Quảng cáo; Kiểm soát Web,..
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
101 thủ thuật cao cấp với Windows Xp / Biên soạn : KS.Thanh Hà - Công Thọ
Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2007
302 tr. ; 20,5 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 155