Viện Đại học Mở Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động với sinh viên hệ Đào tạo từ xa

Trong ngày 7 và ngày 8/5/2016 Viện Đại học Mở Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động với sinh viên hệ Đào tạo từ xa

- Sáng ngày 7/5/2016:

+ Viện trưởng Trương Tiến Tùng trao bằng tốt nghiệp cho 178 sinh viên tại Quảng Ninh

+ Phó viện trưởng Nguyễn Cao Chương trao bằng tốt nghiệp cho 45 sinh viên tại Lâm Đồng

+ Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Mai Hương trao bằng tốt nghiệp cho 82 sinh viên tại Nghệ An

- Sáng 8/5/2016:

+ Viện trưởng Trương Tiến Tùng trao bằng tốt nghiệp cho 214 sinh viên tại Bắc Giang và 141 sinh viên tại Bắc Ninh

+ Chủ tịch hội đồng Trường Nguyễn Mai Hương trao bằng tốt nghiệp cho 30 sinh viên tại Thanh Hóa

+ Phó viện trưởng Nguyễn Cao Chương khai giảng khóa Đại học từ xa trực tuyến ( E - Learning) cho 150 sinh viên tại Trường Trung cấp Vạn Tường ( Thành phố Hồ Chí Minh) và trao bằng tốt nghiệp cho 287 hệ từ xa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh: