Sách TK Tiếng Việt
530 DA-H
Cơ sở vật lí.
DDC 530
Tác giả CN David, Halliday
Nhan đề Cơ sở vật lí. Tập 1. Cơ học I / David HallidayTập 1, Cơ học I :
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 1999
Mô tả vật lý 406tr. : Hình ảnh ; 27cm
Từ khóa tự do vật lý
Từ khóa tự do đại cương
Từ khóa tự do cơ học
Từ khóa tự do David Halliday
Khoa Viện CNSH & CNTP
Tác giả(bs) CN Robert Resnick; Jearl Walker
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179553
0022
004ABDFE79B-FBBC-41E9-B8EB-C5AC76198A89
005202306190953
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20230619095351|bdtmkhue|c20230619085900|dntpthao|y20230601143617|zntpthao
082 |a530|bDA-H
100 |aDavid, Halliday
245 |aCơ sở vật lí. |nTập 1, |pCơ học I : |bTập 1. Cơ học I / |cDavid Halliday
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c1999
300 |a406tr. : |bHình ảnh ; |c27cm
653 |avật lý
653 |ađại cương
653 |acơ học
653 |aDavid Halliday
690 |aViện CNSH & CNTP
700 |aRobert Resnick; Jearl Walker
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/cơ sở vật lí tập 1 cơ học/cơ sở vật lí tập 1 cơ học_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào