Sách TK Tiếng Việt
628.445 LA-T
Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại /
DDC 628.445
Tác giả CN Lâm, Minh Triết
Nhan đề Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại / GS.TS. Lâm Minh Triết
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 283tr. : Sơ đồ, hình ảnh ; 27cm
Từ khóa tự do môi trường
Từ khóa tự do chất thải nguy hại
Từ khóa tự do chất thải
Từ khóa tự do Lâm Minh Triết
Từ khóa tự do quản lý chất thải
Môn học Xử lý chất thải nguy hại-MBXN 537
Tác giả(bs) CN TS. Lê Thanh Hải
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179548
0022
0049123C632-510E-4B46-A621-A039E2FF59EA
005202308140753
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20230814075331|btdnam|c20230612132354|ddtmkhue|y20230601134937|zntpthao
082 |a628.445|bLA-T
100 |aLâm, Minh Triết
245 |aGiáo trình Quản lý chất thải nguy hại / |cGS.TS. Lâm Minh Triết
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bXây dựng, |c2006
300 |a283tr. : |bSơ đồ, hình ảnh ; |c27cm
653 |amôi trường
653 |achất thải nguy hại
653 |achất thải
653 |aLâm Minh Triết
653 |aquản lý chất thải
692|aXử lý chất thải nguy hại|bMBXN 537
700 |aTS. Lê Thanh Hải
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giáo trình quản lý chất thải nguy hại/giáo trình quản lý chất thải nguy hại_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào