Sách TK Tiếng Việt
759.9597 TRA
Tranh cổ động kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
DDC 759.9597
Nhan đề Tranh cổ động kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Thông tin xuất bản H., 2003
Mô tả vật lý 61 tr.
Tùng thư Bộ Văn hóa Thông tin - Cục Văn hóa thông tin cơ sở
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Điện Biên Phủ
Từ khóa tự do Tranh cổ động
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200492
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176404
0022
004834EF597-04F8-426A-A93C-8EFEEEE9306B
005202211241624
008
0091 0
039|y20221124162428|zdtmkhue
082 |a759.9597|bTRA
245 |aTranh cổ động kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
260 |aH., |c2003
300 |a61 tr.
490 |aBộ Văn hóa Thông tin - Cục Văn hóa thông tin cơ sở
653 |aViệt Nam
653 |aĐiện Biên Phủ
653 |aTranh cổ động
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200492
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200492 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 759.9597 TRA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào