Kết quả NCKH
740 TR-B
Nghiên cứu vai trò của tranh cổ động trong đời sống xã hội (Ứng dụng vào giảng dạy). Mã số V2018-08 :
DDC 740
Tác giả CN Trần, Quốc Bình
Nhan đề Nghiên cứu vai trò của tranh cổ động trong đời sống xã hội (Ứng dụng vào giảng dạy). Mã số V2018-08 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp Viện / ThS. Trần Quốc Bình
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 121 tr. ; A4
Từ khóa tự do Đời sống xã hội
Từ khóa tự do Tranh cổ động
Tác giả(bs) CN HS Đỗ Trung Kiên
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173953
0029
004AB820FD1-9AB6-4E42-BAFA-85BD4AD5F95B
005202009221026
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200921202617|bdtmkhue|y20200921200115|zdtmkhue
082 |a740|bTR-B
100 |aTrần, Quốc Bình
245 |aNghiên cứu vai trò của tranh cổ động trong đời sống xã hội (Ứng dụng vào giảng dạy). Mã số V2018-08 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp Viện / |cThS. Trần Quốc Bình
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a121 tr. ; |cA4
653 |aĐời sống xã hội
653 |aTranh cổ động
700 |aHS Đỗ Trung Kiên
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/740/tranquocbinh/1biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào