Luận văn
420 LE-D
A study on morphological and semantic features of tourism terms in English /
DDC 420
Tác giả CN Lê, Thị Minh Đức
Nhan đề A study on morphological and semantic features of tourism terms in English / Lê Thị Minh Đức; Dr Mai Thi Loan
Nhan đề khác Nghiên cứu các đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa của thuật ngữ du lịch bằng Tiếng Anh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 60 tr. ; A4
Từ khóa tự do Semantic
Từ khóa tự do Tourism
Từ khóa tự do Features
Từ khóa tự do Morphological
Từ khóa tự do Term
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500961
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150787
0027
00472B08BD9-43DC-49F2-85E4-F1F1061E2C26
005201606081006
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160608100609|bminhkhue|y20160420104650|zminhkhue
082 |a420|bLE-D
100 |aLê, Thị Minh Đức
245 |aA study on morphological and semantic features of tourism terms in English / |cLê Thị Minh Đức; Dr Mai Thi Loan
246 |aNghiên cứu các đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa của thuật ngữ du lịch bằng Tiếng Anh
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a60 tr. ; |cA4
653 |aSemantic
653 |aTourism
653 |aFeatures
653 |aMorphological
653 |aTerm
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500961
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2015/420/lethiminhduc/1bia1thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500961 Kho Luận văn 420 LE-D Luận văn 1
  1 of 1