Sách TK Ngoại Văn
919 AVI
Aviation and tourism policies :
DDC 919
Nhan đề Aviation and tourism policies : Balancing the benefits
Thông tin xuất bản New York : World Tourism Organization, 1994
Mô tả vật lý 114 pages ; 21.5cm
Từ khóa tự do tourism
Từ khóa tự do Aviation and tourism policies
Từ khóa tự do Aviation
Từ khóa tự do tourism policies
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07101992
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139400
0023
0042D9779D6-F48F-4C55-A73C-2944DAD05853
005201512011608
008081223s1994 vm| vie
0091 0
039|a20151201160814|bnamtd|c20151121142444|dcaophuong|y20150915113037|zcaophuong
082|a919|bAVI
245 |aAviation and tourism policies : |bBalancing the benefits
260 |aNew York : |bWorld Tourism Organization, |c1994
300 |a114 pages ; |c21.5cm
653 |atourism
653 |aAviation and tourism policies
653 |aAviation
653 |atourism policies
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07101992
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07101992 Kho Khoa Luật 919 AVI Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào