Sách TK Tiếng Việt
345.59701263 NG-C
Kỹ năng hoạt động dành cho luật sư trong vụ án hình sự /
DDC 345.59701263
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Chí
Nhan đề Kỹ năng hoạt động dành cho luật sư trong vụ án hình sự / Nguyễn Ngọc Chí
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 127 tr. ; 21 cm
Tùng thư Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý - Leres
Tóm tắt Khái quát về tranh tụng và những yêu cầu chung về tranh tụng ở Việt Nam; kỹ năng hoạt động của luật sư trong trao đổi với khách hàng, thân chủ, kỹ năng thu thập, kiển tra, đánh giá chứng từ, tham gia một số hoạt động điều tra và làm việc với người tiến hành tố tụng, nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo bản bào chữa, bản bảo vệ, kỹ năng tranh tụng tại phiên toà
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Kĩ năng
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Tác giả(bs) CN Hoàng Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Chiến
Tác giả(bs) CN Lê Cao Long
Tác giả(bs) CN Trịnh Khắc Triệu
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103643-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174560
0022
0041F40C572-3CBA-4CA4-981D-18AFDE953833
005202106031421
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210603002047|zdtmkhue
082 |a345.59701263|bNG-C
100 |aNguyễn, Ngọc Chí
245 |aKỹ năng hoạt động dành cho luật sư trong vụ án hình sự / |cNguyễn Ngọc Chí
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2019
300 |a127 tr. ; |c21 cm
490 |aKhoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý - Leres
520 |aKhái quát về tranh tụng và những yêu cầu chung về tranh tụng ở Việt Nam; kỹ năng hoạt động của luật sư trong trao đổi với khách hàng, thân chủ, kỹ năng thu thập, kiển tra, đánh giá chứng từ, tham gia một số hoạt động điều tra và làm việc với người tiến hành tố tụng, nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo bản bào chữa, bản bảo vệ, kỹ năng tranh tụng tại phiên toà
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật sư
653 |aKĩ năng
653 |aVụ án hình sự
653|aSách hỏi đáp
700 |aHoàng Thanh Bình
700|aNguyễn Văn Chiến
700|aLê Cao Long
700|aTrịnh Khắc Triệu
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103643-7
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103643 Kho Khoa Luật 345.59701263 NG-C Sách Tiếng Việt 1
2 07103644 Kho Khoa Luật 345.59701263 NG-C Sách Tiếng Việt 2
3 07103645 Kho Khoa Luật 345.59701263 NG-C Sách Tiếng Việt 3
4 07103646 Kho Khoa Luật 345.59701263 NG-C Sách Tiếng Việt 4
5 07103647 Kho Khoa Luật 345.59701263 NG-C Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào