Sách TK Tiếng Việt
346.59701 NG-K
100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
DDC 346.59701
Tác giả CN Nguyễn, Công Khanh
Nhan đề 100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư Pháp, 2004
Mô tả vật lý 300tr. ; 19cm
Tóm tắt Gồm 100 câu hỏi và giải đáp về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Các văn bản pháp luật và điều ước quốc tế về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nuôi con nuôi
Từ khóa tự do 100 câu hỏi
Từ khóa tự do Nhận con
Từ khóa tự do Yếu tố nước ngoài
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(3): 07101350-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137891
0022
00430C29E6E-98EB-4225-AD1B-1089C565912E
005201508141539
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20150814153853|zcaophuong
082 |a346.59701|bNG-K
100 |aNguyễn, Công Khanh
245 |a100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
260 |aHà Nội : |bTư Pháp, |c2004
300 |a300tr. ; |c19cm
520 |aGồm 100 câu hỏi và giải đáp về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Các văn bản pháp luật và điều ước quốc tế về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
653 |aPháp luật
653 |aNuôi con nuôi
653 |a100 câu hỏi
653 |aNhận con
653 |aYếu tố nước ngoài
852|a07|bKho Khoa Luật|j(3): 07101350-2
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07101350 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-K Sách Tiếng Việt 1
2 07101351 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-K Sách Tiếng Việt 2
3 07101352 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-K Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào