Sách TK Ngoại Văn
657.9042028553 LE-S
QuickBooks 2010 :
DDC 657.9042028553
Tác giả CN Capachietti, Leslie
Nhan đề QuickBooks 2010 : The official guide for QuickBooks Pro users / Capachietti, Leslie
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2010
Mô tả vật lý 574tr. ; 23cm
Từ khóa tự do 2010
Từ khóa tự do QuickBooks
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(4): 01300080-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123000
0023
004D77B6CF4-F1EE-4AE1-84EC-6D00792227E9
005201412251356
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20141225135542|zminhkhue
082 |a657.9042028553|bLE-S
100 |aCapachietti, Leslie
245 |aQuickBooks 2010 : |bThe official guide for QuickBooks Pro users / |cCapachietti, Leslie
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2010
300 |a574tr. ; |c23cm
653 |a2010
653 |aQuickBooks
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(4): 01300080-3
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01300080 Kho Sách TK Ngoại Văn 657.9042028553 LE-S Sách Ngoại Văn 1
2 01300081 Kho Sách TK Ngoại Văn 657.9042028553 LE-S Sách Ngoại Văn 2
3 01300082 Kho Sách TK Ngoại Văn 657.9042028553 LE-S Sách Ngoại Văn 3
4 01300083 Kho Sách TK Ngoại Văn 657.9042028553 LE-S Sách Ngoại Văn 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào