Luận văn
343.67 NG-L
Chuyển đổi doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014 của Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thị Loan
Nhan đề Chuyển đổi doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014 của Việt Nam / Nguyễn Thị Loan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 71tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu chuyên sâu và trình bày một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về chuyển đổi doanh nghiệp, đánh giá thực trạng pháp luật, tìm kiếm nguyên nhân bất cập, kiên nghị giải pháp lập pháp và tư pháp liên quan
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do 2014
Từ khóa tự do Chuyển đổi doanh nghiệp
Từ khóa tự do Luật doanh nghiệp
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01502417-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173287
0027
004F2150340-2E30-453B-9068-F7310E6E4047
005202005121118
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200511211814|btdnam|y20200325041427|ztdnam
082 |a343.67|bNG-L
100 |aNguyễn, Thị Loan
245 |aChuyển đổi doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014 của Việt Nam / |cNguyễn Thị Loan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a71tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu chuyên sâu và trình bày một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về chuyển đổi doanh nghiệp, đánh giá thực trạng pháp luật, tìm kiếm nguyên nhân bất cập, kiên nghị giải pháp lập pháp và tư pháp liên quan
653 |aViệt Nam
653 |a2014
653 |aChuyển đổi doanh nghiệp
653 |aLuật doanh nghiệp
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01502417-8
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/nguyenthiloan/nguyenthiloan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502417 Kho Luận văn 343.67 NG-L Luận văn 1
2 01502418 Kho Luận văn 343.67 NG-L Luận văn 2
  1 of 1