Sách TK Tiếng Việt
346.5970702638 BI-H
Hỏi - đáp luật Doanh nghiệp năm 2014 /
DDC 346.5970702638
Tác giả CN Bích, Hạnh
Nhan đề Hỏi - đáp luật Doanh nghiệp năm 2014 / Bích Hạnh
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý 359tr. ; 19cm
Tùng thư Tủ sách Pháp luật Doanh nhân
Tóm tắt Gồm những câu hỏi đáp về Luật Doanh nghiệp năm 2014, các quy định chung và quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tổ chức thực hiện
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật doanh nghiệp
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(2): 01212970, 01212972
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 01212971
Địa chỉ 15Kho Trung tâm Đà nẵng(2): 15100464-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162602
0022
0040564279D-6889-42C4-B9A1-86E9A2094CA6
005201703141021
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170314102115|zhonghanh
082 |a346.5970702638|bBI-H
100 |aBích, Hạnh
245 |aHỏi - đáp luật Doanh nghiệp năm 2014 / |cBích Hạnh
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2015
300 |a359tr. ; |c19cm
490 |aTủ sách Pháp luật Doanh nhân
520 |aGồm những câu hỏi đáp về Luật Doanh nghiệp năm 2014, các quy định chung và quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tổ chức thực hiện
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật doanh nghiệp
653 |aSách hỏi đáp
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(2): 01212970, 01212972
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 01212971
852|a15|bKho Trung tâm Đà nẵng|j(2): 15100464-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01212970 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.5970702638 BI-H Sách Tiếng Việt 1
2 01212971 Kho Khoa Luật 346.5970702638 BI-H Sách Tiếng Việt 2
3 01212972 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.5970702638 BI-H Sách Tiếng Việt 3
4 15100464 Kho Trung tâm Đà nẵng 346.5970702638 BI-H Sách Tiếng Việt 4
5 15100465 Kho Trung tâm Đà nẵng 346.5970702638 BI-H Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào