Sách TK Tiếng Việt
346.597 CAC
Các văn bản về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên /
DDC 346.597
Tác giả TT Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Nhan đề Các văn bản về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2002
Mô tả vật lý 471 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Tài liệu cung cấp thông tin về Các văn bản về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Từ khóa tự do Luật doanh nghiệp
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Công ty
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhà nước
Khoa Công ty trách nhiệm hữu hạn
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01202938
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123688
0022
00475451F1E-BDDC-441B-A676-9141AC1FF666
005201501081038
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20150108103846|zhou07
082 |a346.597|bCAC
110|aViện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
245 |aCác văn bản về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / |cViện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2002
300 |a471 tr. ; |c19 cm
520 |aTài liệu cung cấp thông tin về Các văn bản về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
653 |aLuật doanh nghiệp
653 |aLuật kinh tế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aCông ty
653 |aDoanh nghiệp nhà nước
690 |aCông ty trách nhiệm hữu hạn
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01202938
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01202938 Kho Khoa Luật 346.597 CAC Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào