Sách TK Tiếng Việt
324.2597071 DA-T
80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam /
DDC 324.2597071
Tác giả CN Đan, Tâm
Nhan đề 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam / Đan Tâm
Thông tin xuất bản H. : Dân Trí, 2010
Mô tả vật lý 269tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122503
0022
004E420351A-A892-43B4-9FA3-264DCFB2EA23
005201701060847
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170106084708|bnamtd|c20161005103628|dnamtd|y20141121083100|znamtd
082 |a324.2597071|bDA-T
100 |aĐan, Tâm
245 |a80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam / |cĐan Tâm
260 |aH. : |bDân Trí, |c2010
300 |a269tr. ; |c21cm
653 |aPháp luật
653 |a80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/320_chinhtrihoc/80namdangcongsanvietnamvoigiaicapcongnhanvacongdoanvietnam/80namdangcongsanvietnamvoigiaicapcongnhanvacongdoanvietnam_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào