Sách TK Tiếng Việt
398.209597 NG-H
"Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam :
DDC 398.209597
Tác giả CN Nguyễn, Văn Hoà
Nhan đề "Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Nguyễn Văn Hoà
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2016
Mô tả vật lý 831tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Sử thi
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213276
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164683
0022
00470FC7166-9CA3-4F4F-B68F-AE2C33672840
005201705311044
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170531104316|zhonghanh
082 |a398.209597|bNG-H
100 |aNguyễn, Văn Hoà
245 |a"Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : |bTừ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / |cNguyễn Văn Hoà
260 |aH. : |bSân khấu, |c2016
300 |a831tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aKể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aDân tộc Thái
653 |aSử thi
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213276
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213276 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.209597 NG-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào