Khóa luận
660.6 DA-C
"Sử dụng chỉ thị SSR liên kết với gen kháng bệnh đạo ôn để xác định nguồn gen kháng bệnh đạo ôn trên các dòng/giống lúa ở Việt Nam" /
DDC 660.6
Tác giả CN Đàm, Thị Châm
Nhan đề "Sử dụng chỉ thị SSR liên kết với gen kháng bệnh đạo ôn để xác định nguồn gen kháng bệnh đạo ôn trên các dòng/giống lúa ở Việt Nam" / Đàm Thị Châm. GVHD: Lã Tuấn Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 51tr. ; A4
Tùng thư KL Khoa Công nghệ Sinh học
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đạo ôn
Từ khóa tự do Gen kháng bệnh
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01601730
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132073
0028
004EF17C50C-DC24-457C-8F44-D6A4195F663C
005201506050935
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20150605093521|zhonghanh
082 |a660.6|bDA-C
100 |aĐàm, Thị Châm
245 |a"Sử dụng chỉ thị SSR liên kết với gen kháng bệnh đạo ôn để xác định nguồn gen kháng bệnh đạo ôn trên các dòng/giống lúa ở Việt Nam" / |cĐàm Thị Châm. GVHD: Lã Tuấn Nghĩa
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2009
300 |a51tr. ; |cA4
490 |aKL Khoa Công nghệ Sinh học
653 |aViệt Nam
653 |aĐạo ôn
653 |aGen kháng bệnh
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01601730
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01601730 Kho Khóa luận 660.6 DA-C Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào