Khóa luận
660.6 NG-N
"Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn cam Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite)" /
DDC 660.6
Tác giả CN Ngô, Thị Hồng Nhung
Nhan đề "Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn cam Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite)" / Ngô Thị Hồng Nhung. GVHD: Khuất Hữu Trung
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 50tr. ; A4
Tùng thư KL Khoa Công nghệ Sinh học
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phân tử
Từ khóa tự do Tập đoàn
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01601725
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132036
0028
00419150FF0-EE8F-4939-AB28-4EC1564CDFBC
005201506050846
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20150605084626|zhonghanh
082 |a660.6|bNG-N
100 |aNgô, Thị Hồng Nhung
245 |a"Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn cam Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite)" / |cNgô Thị Hồng Nhung. GVHD: Khuất Hữu Trung
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2009
300 |a50tr. ; |cA4
490 |aKL Khoa Công nghệ Sinh học
653 |aViệt Nam
653 |aPhân tử
653 |aTập đoàn
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01601725
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01601725 Kho Khóa luận 660.6 NG-N Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào