Sách TK Tiếng Việt
915.97 MOT
100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam / :
DDC 915.97
Nhan đề 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam / : Việt Nam - Đất nước - Con người / NHÓM TRÍ THỨC VIỆT
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 219tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do 100
Từ khóa tự do Kỳ quan thiên nhiên
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(2): 01201417-8
Địa chỉ 31Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng(2): 31100296-7
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(2): 32100650-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121176
0022
00448A00983-36D1-4375-AD23-E4A8B63BC88E
005201601111052
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160111105204|bhonghanh|c20151124133907|dhonghanh|y20141003134955|znamtd
082 |a915.97|bMOT
245 |a100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam / : |bViệt Nam - Đất nước - Con người / |cNHÓM TRÍ THỨC VIỆT
260 |aH. : |bLao động, |c2013
300 |a219tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |a100
653 |aKỳ quan thiên nhiên
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(2): 01201417-8
852|a31|bKho Trung tâm Tôn Đức Thắng|j(2): 31100296-7
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(2): 32100650-1
890|a6|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 31100296 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 915.97 MOT Sách Tiếng Việt 1
2 31100297 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 915.97 MOT Sách Tiếng Việt 2
3 01201417 Kho Khoa Du lich 915.97 MOT Sách Tiếng Việt 3
4 01201418 Kho Khoa Du lich 915.97 MOT Sách Tiếng Việt 4
5 32100650 Kho Trung tâm GDTX Sơn La 915.97 MOT Sách Tiếng Việt 5
6 32100651 Kho Trung tâm GDTX Sơn La 915.97 MOT Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào