Giáo trình
342.59702 NG-L
Luật hiến pháp Việt Nam /
DDC 342.59702
Tác giả CN Nguyễn, Văn Luật
Nhan đề Luật hiến pháp Việt Nam / TS. Nguyễn Văn Luật
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 259tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Luật hiến pháp
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172997
0021
004D4A20560-8C5D-4E6A-A18E-D0DFFB7F129B
005201911071505
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20191107150445|btdnam|y20191107143105|ztdnam
082 |a342.59702|bNG-L
100 |aNguyễn, Văn Luật
245 |aLuật hiến pháp Việt Nam / |cTS. Nguyễn Văn Luật
260 |aHà Nội. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a259tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aHiến pháp
653 |aLuật hiến pháp
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luathienphapvietnam/luathienphapvietnam_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào