Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 NG-H
Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam /
DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Huyền
Nhan đề Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam / Nguyễn Thị Huyền; Bùi Thị Thu Hà; Phan Thị Duyên; Đoàn Thị Thu Hiền; GVHD: TS. Đàm Quang Vinh
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 75tr. ; A4
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Ngoại thương
Từ khóa tự do Thẻ thanh toán
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172987
0029
0041C960DD3-CED5-4E4A-891F-D974CD8695CF
005201910021511
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20191002151148|zvthha
082 |a332|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Huyền
245 |aPhát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam / |cNguyễn Thị Huyền; Bùi Thị Thu Hà; Phan Thị Duyên; Đoàn Thị Thu Hiền; GVHD: TS. Đàm Quang Vinh
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a75tr. ; |cA4
653 |aNgân hàng
653 |aDịch vụ
653 |aPhát triển
653 |aNgoại thương
653 |aThẻ thanh toán
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100104
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100104 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 NG-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào