Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 TR-N
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động định giá bất động sản bằng tài sản thế chấp cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam /
DDC 332
Tác giả CN Trần, Thị Quỳnh Nhi
Nhan đề Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động định giá bất động sản bằng tài sản thế chấp cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam / Trần Thị Quỳnh Nhi; Nguyễn Thùy Oanh; Phạm Mai Anh; Nguyễn Thị Ngọc Anh;
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 70tr. ; A4
Từ khóa tự do Nâng cao
Từ khóa tự do Bất động sản
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Định giá
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(1): 11100100
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172983
0029
0044DB44C71-D4B3-4758-9887-01A98FF8D7F2
005201910021458
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20191002145850|zvthha
082 |a332|bTR-N
100 |aTrần, Thị Quỳnh Nhi
245 |aGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động định giá bất động sản bằng tài sản thế chấp cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam / |cTrần Thị Quỳnh Nhi; Nguyễn Thùy Oanh; Phạm Mai Anh; Nguyễn Thị Ngọc Anh;
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a70tr. ; |cA4
653 |aNâng cao
653 |aBất động sản
653 |aHiệu quả
653 |aGiải pháp
653 |aĐịnh giá
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(1): 11100100
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 11100100 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 332 TR-N Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào