Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-T
Hợp đồng kinh doanh bảo hiểm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Tuấn
Nhan đề Hợp đồng kinh doanh bảo hiểm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc Tuấn; NHDKH PGS.TS Phạm Văn Tuyết
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 88 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Hợp đồng kinh doanh bảo hiểm
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101134
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103278
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172645
0027
004C74156E6-6798-42DF-8399-700B6D493DE0
005201908151507
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815150749|bdtmkhue|y20190426094732|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNguyễn, Ngọc Tuấn
245 |aHợp đồng kinh doanh bảo hiểm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cNguyễn Ngọc Tuấn; NHDKH PGS.TS Phạm Văn Tuyết
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a88 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aLý luận
653 |aThực tiễn
653 |aHợp đồng kinh doanh bảo hiểm
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101134
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103278
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyenngoctuan/nguyenngoctuan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103278 Kho Khoa Luật 343.67 NG-T Luận văn 1
2 08101134 Kho Luận văn 343.67 NG-T Luận văn 2
  1 of 1