Sách TK Ngoại Văn
3385 HA-V
Intermediate microeconomics :
DDC 3385
Tác giả CN Varian, Hal R.
Nhan đề Intermediate microeconomics : (Kinh tế vi mô trung cấp: Cách tiếp cận hiện đại): A modern approach / Hal R. Varian
Thông tin xuất bản New York, London : W.W. Norton & Company, 2006
Mô tả vật lý 758 p. ; 25 cm
Tóm tắt Trình bày những khái niệm căn bản trong kinh tế vi mô chương trình trung cấp. Tìm hiểu về thị trường, chi tiêu ngân quỹ, sự hài lòng của người tiêu dùng, sự lựa chọn, nhu cầu, thu nhập, hiệu quả kinh tế, mua và bán, thị trường bất động sản, rủi ro, nhu cầu thị trường, sự cân bằng thị trường, đấu giá, công nghệ, lợi nhuận tối đa...
Từ khóa tự do Kinh tế học vi mô
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302660-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175006
0023
004E90D8363-4A0F-434F-ABF4-48DF85A791D4
005202206231627
008081223s2006 xxu eng
0091 0
039|y20220623162721|zdtmkhue
082 |a3385|bHA-V
100 |aVarian, Hal R.
245 |aIntermediate microeconomics : |b(Kinh tế vi mô trung cấp: Cách tiếp cận hiện đại): A modern approach / |cHal R. Varian
260 |aNew York, London : |bW.W. Norton & Company, |c2006
300 |a758 p. ; |c25 cm
520 |aTrình bày những khái niệm căn bản trong kinh tế vi mô chương trình trung cấp. Tìm hiểu về thị trường, chi tiêu ngân quỹ, sự hài lòng của người tiêu dùng, sự lựa chọn, nhu cầu, thu nhập, hiệu quả kinh tế, mua và bán, thị trường bất động sản, rủi ro, nhu cầu thị trường, sự cân bằng thị trường, đấu giá, công nghệ, lợi nhuận tối đa...
653 |aKinh tế học vi mô
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302660-1
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302660 Kho Sách TK Ngoại Văn 3385 HA-V Sách Ngoại Văn 1
2 01302661 Kho Sách TK Ngoại Văn 3385 HA-V Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào