Luận văn
000 PH-D
Nghiên Cứu, Ứng Dụng INTERNET OF THINGS (IoT) Trong Nông Nghiệp Thông Minh /
DDC 000
Tác giả CN Phạm.Thị Dinh
Nhan đề Nghiên Cứu, Ứng Dụng INTERNET OF THINGS (IoT) Trong Nông Nghiệp Thông Minh / Phạm Thị Dinh; TS.Nguyễn Trung Kiên
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 72tr. ; A4
Nguồn bổ sung IoT
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101148
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176723
0027
004322A055F-13C5-461F-87F9-044C9A614E47
005202304061641
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230406164100|btdnam|y20230331131559|zntanguyet
082 |a000|bPH-D
100 |aPhạm.Thị Dinh
245 |aNghiên Cứu, Ứng Dụng INTERNET OF THINGS (IoT) Trong Nông Nghiệp Thông Minh / |cPhạm Thị Dinh; TS.Nguyễn Trung Kiên
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a72tr. ; |cA4
541 |aIoT
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101148
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101148 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 PH-D Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào