Sách TK Tiếng Việt
000 NG-T
Hệ Điều Hành
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn,Thanh Tùng
Nhan đề Hệ Điều Hành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 223tr. : Công Nghệ Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Môn học Hệ Điều Hành
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101133
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176706
0022
004D1880CE9-0FB2-4170-A2C3-63C6069EC47C
005202303311113
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20230331111350|zntanguyet
082 |a000|bNG-T
100 |aNguyễn,Thanh Tùng
245 |aHệ Điều Hành
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2012
300 |a223tr. : |bCông Nghệ Thông Tin
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
692 |aHệ Điều Hành
700 |aNguyễn Thanh Tùng
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101133
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101133 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào