Giáo trình
420 LA-Z
Inside reading 4: The Academic Word List in Context /
DDC 420
Tác giả CN Richmond, Kent
Nhan đề Inside reading 4: The Academic Word List in Context / Kent Richmond; Series Director: Cheryl Boyd Zimmerman
Lần xuất bản Second edition
Thông tin xuất bản Oxford university press, 2012
Mô tả vật lý 164 p.
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Reading
Từ khóa tự do Inside
Tác giả(bs) CN Cheryl Boyd Zimmerman
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05102248
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176518
0021
0046D2795DE-80C1-4B98-9C82-4C8951024EDD
005202301090948
008
0091 0
020|a9780194416306
039|y20230109094857|zdtmkhue
082 |a420|bLA-Z
100 |aRichmond, Kent
245 |aInside reading 4: The Academic Word List in Context / |cKent Richmond; Series Director: Cheryl Boyd Zimmerman
250 |aSecond edition
260 |bOxford university press, |c2012
300 |a164 p.
541 |aSách mua bổ sung
653 |aReading
653 |aInside
700 |aCheryl Boyd Zimmerman
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05102248
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102248 Kho Khoa Du lich 420 LA-Z Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào