Sách TK Tiếng Việt
340.023 NG-P
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư :
DDC 340.023
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Phước
Nhan đề Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư : Tái bản có sửa chữa và bổ sung / Luật sư Nguyễn Hữu Phước
Thông tin xuất bản TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả vật lý 559 tr. : Hình vẽ, bảng ; 23 cm
Tùng thư Công ty Luật Phuoc & Partners
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Nghề luật sư
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(6): 07111036-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176511
0022
00475045456-23A0-4184-94F9-C7F6AB8AEA4C
005202301041524
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20230104152426|zdtmkhue
082 |a340.023|bNG-P
100 |aNguyễn, Hữu Phước
245 |aHướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư : |bTái bản có sửa chữa và bổ sung / |cLuật sư Nguyễn Hữu Phước
260 |aTPHCM : |bTổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2016
300 |a559 tr. : |bHình vẽ, bảng ; |c23 cm
490 |aCông ty Luật Phuoc & Partners
653 |aBí quyết thành công
653 |aNghề luật sư
852|a07|bKho Khoa Luật|j(6): 07111036-41
890|a6|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07111036 Kho Khoa Luật 340.023 NG-P Sách Tiếng Việt 1
2 07111039 Kho Khoa Luật 340.023 NG-P Sách Tiếng Việt 4
3 07111040 Kho Khoa Luật 340.023 NG-P Sách Tiếng Việt 5
4 07111041 Kho Khoa Luật 340.023 NG-P Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:27-04-2023
5 07111037 Kho Khoa Luật 340.023 NG-P Sách Tiếng Việt 2
6 07111038 Kho Khoa Luật 340.023 NG-P Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào