Sách TK Tiếng Việt
720
Kỷ yếu hội thảo Đồ họa ứng dụng
DDC 720
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo Đồ họa ứng dụng
Thông tin xuất bản Mỹ Thuật, 2002
Mô tả vật lý 240 tr. ; 24 cm
Tùng thư Trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, Viện Mỹ Thuật
Từ khóa tự do Đồ họa ứng dụng
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200499
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176412
0022
004976355E6-4600-4046-9734-B13F36C52C7C
005202211251040
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20221125104024|bdtmkhue|y20221125104007|zdtmkhue
082|a720
245 |aKỷ yếu hội thảo Đồ họa ứng dụng
260 |bMỹ Thuật, |c2002
300 |a240 tr. ; |c24 cm
490 |aTrường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, Viện Mỹ Thuật
653 |aĐồ họa ứng dụng
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200499
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200499 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào