Sách TK Tiếng Việt
294.3 HA-T
Chùa Việt Nam /
DDC 294.3
Tác giả CN Hà, Văn Tấn
Nhan đề Chùa Việt Nam / Hà Văn Tấn
Nhan đề khác Buddhist Temples in VietNam
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 1993
Mô tả vật lý 401 tr. ; 24 cm
Tùng thư Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Từ khóa tự do Chùa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kự
Tác giả(bs) CN Dịch: Hồ Hải Thụy
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Long
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200495
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176408
0022
00417223D1C-B553-4AA9-A43F-12DFA43C836D
005202211251023
008081223s1993 vm| vie
0091 0
039|y20221125102316|zdtmkhue
082 |a294.3|bHA-T
100 |aHà, Văn Tấn
245 |aChùa Việt Nam / |cHà Văn Tấn
246 |aBuddhist Temples in VietNam
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c1993
300 |a401 tr. ; |c24 cm
490 |aViện Khoa học Xã hội Việt Nam
653 |aChùa Việt Nam
700 |aNguyễn Văn Kự
700|aDịch: Hồ Hải Thụy
700|aPhạm Ngọc Long
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200495
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200495 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 294.3 HA-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào