Giáo trình
347.071 NG-D
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam /
DDC 347.071
Tác giả CN Nguyễn, Triều Dương
Nhan đề Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / TS. Nguyễn Triều Dương
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 336 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Nội dung gồm hai phần: Phần những vấn đề chung về Luật tố tụng dân sự, và phần thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
Từ khóa tự do tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Giáo trình luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do dân sự
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07109419-98
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175057
0021
004685C3C51-68CF-4352-AD3F-723D4F527EB8
005202208291126
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220829112659|ztcphuong
082 |a347.071|bNG-D
100 |aNguyễn, Triều Dương
245 |aGiáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / |cTS. Nguyễn Triều Dương
260 |aH. : |bHà Nội, |c2021
300 |a336 tr. ; |c16x24
490 |aBộ giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
520 |aNội dung gồm hai phần: Phần những vấn đề chung về Luật tố tụng dân sự, và phần thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
653 |atố tụng dân sự
653 |aGiáo trình luật tố tụng dân sự
653 |adân sự
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07109419-98
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07109419 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 1
2 07109420 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 2
3 07109421 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 3
4 07109422 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 4
5 07109423 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 5
6 07109424 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 6
7 07109425 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 7
8 07109426 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 8
9 07109427 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 9
10 07109428 Kho Khoa Luật 347.071 NG-D Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào