Giáo trình
346.59707 BU-C
Giáo trình pháp luật thương mại dịch vụ /
DDC 346.59707
Tác giả CN Bùi, Ngọc Cường
Nhan đề Giáo trình pháp luật thương mại dịch vụ / TS. Bùi Ngọc Cường
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 152 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Phần 1 gồm 2 chương, cung cấp những vấn đề lý luận về dịch vụ thương mại và pháp luật thương mại dịch vụ. Phần này nhằm cung cấp cho người học hệ thống lý luận về thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ, từ đó hình thành phương pháp tư duy, cách tiếp cận đúng về pháp luật thương mại dịch vụ trên cơ sở đó tự nghiên cứu về các lĩnh vực pháp luật thương mại dịch vụ cụ thể. Phần 2 viết về pháp luật thương mại dịch vụ ở một số lĩnh vực quan trọng, phổ biến song chưa được các giáo trình khác trình bày đó là : Pháp luật dịch vụ Logistics; pháp luật dịch vụ Bưu chính viễn thông; pháp luật dịch vụ Du lịch
Từ khóa tự do pháp luật
Từ khóa tự do thương mại
Từ khóa tự do thương mại dịch vụ
Từ khóa tự do giáo trình pháp luật thương mại dịch vụ
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07109259-338
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175055
0021
004C2C1F604-D4BF-4EEE-84AB-9C7357E1478F
005202208281112
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220828111217|btcphuong|y20220828111008|ztcphuong
082 |a346.59707|bBU-C
100 |aBùi, Ngọc Cường
245 |aGiáo trình pháp luật thương mại dịch vụ / |cTS. Bùi Ngọc Cường
260 |aH. : |bHà Nội, |c2021
300 |a152 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
520 |aPhần 1 gồm 2 chương, cung cấp những vấn đề lý luận về dịch vụ thương mại và pháp luật thương mại dịch vụ. Phần này nhằm cung cấp cho người học hệ thống lý luận về thương mại dịch vụ và pháp luật thương mại dịch vụ, từ đó hình thành phương pháp tư duy, cách tiếp cận đúng về pháp luật thương mại dịch vụ trên cơ sở đó tự nghiên cứu về các lĩnh vực pháp luật thương mại dịch vụ cụ thể. Phần 2 viết về pháp luật thương mại dịch vụ ở một số lĩnh vực quan trọng, phổ biến song chưa được các giáo trình khác trình bày đó là : Pháp luật dịch vụ Logistics; pháp luật dịch vụ Bưu chính viễn thông; pháp luật dịch vụ Du lịch
653 |apháp luật
653 |athương mại
653 |athương mại dịch vụ
653 |agiáo trình pháp luật thương mại dịch vụ
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07109259-338
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07109259 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 1
2 07109260 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 2
3 07109261 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 3
4 07109309 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 51
5 07109310 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 52
6 07109311 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 53
7 07109312 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 54
8 07109313 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 55
9 07109314 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 56
10 07109315 Kho Khoa Luật 346.59707 BU-C Giáo trình 57
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào