Luận văn
657 TR-C
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư - Xây dựng công trình văn hóa và đô thị /
DDC 657
Tác giả CN Trần, Văn Cường
Nhan đề Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư - Xây dựng công trình văn hóa và đô thị / Trần Văn Cường; NHDKH GS.TS. Nguyễn Văn Công
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Tổ chức công tác kế toán
Từ khóa tự do Công ty cổ phần đầu tư - Xây dựng công trình văn hóa và đô thị
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503005
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175022
0027
0047A5B9D0E-E360-4DD5-A6AB-89FBC1D84507
005202208011146
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220801114656|bdtmkhue|y20220801111718|zdtmkhue
082 |a657|bTR-C
100 |aTrần, Văn Cường
245 |aHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư - Xây dựng công trình văn hóa và đô thị / |cTrần Văn Cường; NHDKH GS.TS. Nguyễn Văn Công
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a70 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aTổ chức công tác kế toán
653 |aCông ty cổ phần đầu tư - Xây dựng công trình văn hóa và đô thị
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503005
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/657/tranvancuong/tranvancuong_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503005 Kho Luận văn 657 TR-C Luận văn 1
  1 of 1