Giáo trình
420 HO-M
Giáo trình Anh văn chuyên ngành Thương mại điện tử 1 /
DDC 420
Tác giả CN Hoàng, Tuyết Minh
Nhan đề Giáo trình Anh văn chuyên ngành Thương mại điện tử 1 / PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh (Chủ biên)
Nhan đề khác English for E-Commerce 1
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 217 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Giáo trình nội sinh
Tác giả(bs) CN Ths Hoàng Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Ths Nguyễn Thị Kim Ngân
Tác giả(bs) CN Ths Nguyễn Thị Nam Chi
Tác giả(bs) CN Ths Nguyễn Thu Hà
Tác giả(bs) CN Ths Phạm Mai Lan
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175020
0021
004FC419BC8-D47C-432B-8D48-26AED6557BE4
005202207280942
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220728094229|bdtmkhue|y20220728090126|zdtmkhue
082 |a420|bHO-M
100 |aHoàng, Tuyết Minh
245 |aGiáo trình Anh văn chuyên ngành Thương mại điện tử 1 / |cPGS.TS. Hoàng Tuyết Minh (Chủ biên)
246 |aEnglish for E-Commerce 1
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a217 tr.
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aGiáo trình nội sinh
700 |aThs Hoàng Thu Huyền
700|aThs Nguyễn Thị Kim Ngân
700|aThs Nguyễn Thị Nam Chi
700|aThs Nguyễn Thu Hà
700|aThs Phạm Mai Lan
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/giaotrinhanhvanthuongmaidientu1/giaotrinhanhvanchuyennganhthuongmaidientu1_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào