Khóa luận
660.6 TR-A
Nghiên cứu quá trình lên men sản xuất sinh khổi nấm từ dịch hèm /
DDC 660.6
Tác giả CN Trần, Thùy Anh
Nhan đề Nghiên cứu quá trình lên men sản xuất sinh khổi nấm từ dịch hèm / Trần Thùy Anh; GVHD PGS. TS. Vũ Nguyên Thành
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 70tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Tóm tắt lên men sản xuất sinh khối nấm từ dịch hèm
Thuật ngữ chủ đề Lên men sinh khối nấm
Từ khóa tự do dịch hèm
Từ khóa tự do lên men
Từ khóa tự do sinh khối nấm
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174631
0028
00429F08949-2B7B-4411-9713-53650E3F8E4B
005202108282140
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210828074007|zntpthao
082 |a660.6|bTR-A
100 |aTrần, Thùy Anh
245 |aNghiên cứu quá trình lên men sản xuất sinh khổi nấm từ dịch hèm / |cTrần Thùy Anh; GVHD PGS. TS. Vũ Nguyên Thành
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a70tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
520 |alên men sản xuất sinh khối nấm từ dịch hèm
650 |aLên men sinh khối nấm
653 |adịch hèm
653 |alên men
653 |asinh khối nấm
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào