Giáo trình
338.4071 NG-M
Giáo trình Marketing du lịch /
DDC 338.4071
Tác giả CN Nguyễn, Văn Mạnh
Nhan đề Giáo trình Marketing du lịch / PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh , PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa
Thông tin xuất bản H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 439 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Trình bày các khái niệm cơ bản về marketing du lịch, môi trường marketing, kế hoạch marketing của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch, thị trường du lịch, thị trường du lịch của doanh nghiệp du lịch, chiến lược marketing, sản phẩm du lịch, phân phối... của doanh nghiệp du lịch
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Marketing du lịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Hòa
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(5): 05102016-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174614
0021
004EC2FE2EF-4DFB-42FD-91D9-C5A43A4B7D4D
005202106281412
008
0091 0
039|y20210628001201|zdtmkhue
082 |a338.4071|bNG-M
100 |aNguyễn, Văn Mạnh
245 |aGiáo trình Marketing du lịch / |cPGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh , PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa
260 |aH. : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2015
300 |a439 tr. ; |c21 cm
520 |aTrình bày các khái niệm cơ bản về marketing du lịch, môi trường marketing, kế hoạch marketing của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch, thị trường du lịch, thị trường du lịch của doanh nghiệp du lịch, chiến lược marketing, sản phẩm du lịch, phân phối... của doanh nghiệp du lịch
653 |aGiáo trình
653 |aMarketing
653 |aMarketing du lịch
700 |aNguyễn, Đình Hòa
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(5): 05102016-20
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102016 Kho Khoa Du lich 338.4071 NG-M Giáo trình 1
2 05102017 Kho Khoa Du lich 338.4071 NG-M Giáo trình 2
3 05102018 Kho Khoa Du lich 338.4071 NG-M Giáo trình 3
4 05102019 Kho Khoa Du lich 338.4071 NG-M Giáo trình 4
5 05102020 Kho Khoa Du lich 338.4071 NG-M Giáo trình 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào